Činnost spolku v roce 2023 finančně podpořilo město Cheb


SKP kajman

 

Trošku něco o našem klubu z historie po současnost.

Klub sportovního potápění  KAJMAN Cheb  byl založen v roce  1969.

Předseda klubu: pan Jan Držmíšek   kontakt: jandrzmisek zavináč seznam.cz

Základnu máme  v Palackého ulici č.p. 8 v Chebu ve sklepních prostorách školského úřadu.

Schůzky se konají  1x týdně a to ve čtvrtek od 18 hodin.

Trénink: 2x týdně (ve středu a v neděli) v chebském bazénu 1 hod.

Milan Bouška náš freediver vede v bazénu  kroužek dorostenců kde je učí freedivingu.

 Členové: od dětí školního věku po straší dospělé, dle fyzických schopností

Podrobné informace o činnosti od doby vzniku po současnost:

Klub sportovního potápění Kajman vynikl v roce 1969 a byl založen Ing. Pavlem Beranem, který byl tehdy instruktorem II. třídy a přistěhoval se z Žiliny do Chebu. Tehdy již vznikl i jeho název. Vzhledem k požadavkům tehdejšího režimu se v roce 1970 musel přejmenovat a své jméno získal zpět až po listopadu 1989.

Nejvíce členů měl klub v roce 1982 a to 98 členů, z toho 4 cvičitele a 3 instruktory. V tomtéž roce klub získal oprávnění k provádění potápěčských prací, jehož majitelem je klub stále. Dotace od MÚ Cheb na činnost klubu a právě potápěčské práce jsou jediným zdrojem příjmů pro klub.

V roce 1985 spravoval klub výcvikovou základnu v Hazlově, kde se pořádaly zkoušky na instruktory potápění a bronzové odznaky. V září 1991 byl klub donucen tuto základnu uvést do původního stavu /ponechání 2 budov, zbourání elektrocentrály, likvidace tábořiště aj./ a vše vrátit původnímu majiteli (Doly Příbram). Pro Kajmany tento stav znamenal hledání nové vodní lokality s objektem, kde by měli dobré podmínky pro trénink na volné vodě i teoretickou přípravu a zázemí, které je pro toto sportovní odvětví rovněž velmi důležité.

Někteří členové se v roce 1997 účastnili záchranářských prací na povodních okolo města Hodonína. Rovněž v tomto roce vyjel klub poprvé na výcvikovou akci do zahraničí – Itálie, akce měla velký úspěch. Napřesrok zamířili do Chorvatska na ostrov Murter. V r.1999 byl směrován výcvik pro 30 lidí ve třech turnusech po 14-ti dnech opět do Chorvatska, ale do Tunarici.

Od roku 1998 začal klub mapovat oblasti výskytu raka říčního, pozorovat jeho chování. Při této činnosti narazili členové na několik nadšenců z řad odborníků, z oboru životního prostředí, a za jejich pomoci zahájili projekt „Rak“, který se zabývá tímto živočišným druhem a snaží se o jeho záchranu.

Za celou dobu působení klubu se nikomu z členů nic vážného nestalo a nedošlo k žádnému úmrtí. Členové jsou proti jakémukoliv rychlokurzu pro potápěče. Potápěčskou techniku si každý frekventant musí několikrát osahat, vyzkoušet nejprve v bazénu, ale také na volné vodě, kde se právě členové klubu nejvíce zdokonalují a jedině při těchto trénincích se mohou připravit na všemožné nástrahy a nebezpečí, které je mohou při potápění potkat. Stejně tak je velmi důležitá teoretická příprava potápěčů, která je založena především na fyziologii, fyzice a zdravovědě. Nejednou pořádal klub odborné školení za účasti lékaře, který podrobně členy seznamoval s anatomií člověka v souvislosti s potápěním a s chorobami, kterými je potápěč ohrožen v důsledku špatného dodržování všech bezpečnostních opatření a nedostatkem zkušeností.

Každý rok získali Kajmani dvě hodiny týdně v plaveckém bazénu, od roku 2000 je to 1,5 h a dělí se o ni s PSK Cheb 96. Zde seznamují nové členy s technikou, ale i sbírají praktické zkušenosti od starších potápěčů. Ke konci každého roku jsou pořádány závody, kterých se účastní jak noví, tak i starší frekventanti. Zvaní jsou rovněž hosté z jiných klubů a otevřeno zůstává i pro širokou veřejnost.

Takzvaně „na zkušenou“ jezdí někteří členové každoročně na Mezinárodní festival amatérského filmu a fotografií „PAF“ do Tachova. Tato setkání bývají vždy velmi zajímavá. Potápěči ze všech možných koutů nejen naší země, ale i z jiných států, si zde předávají své zkušenosti a zážitky, leckdy se uzavře nejedna obchodní transakce. V kinosále je možno shlédnout soutěžní filmy. Do soutěže se může předem přihlásit každý zájemce. Neméně zajímavou bývá i fotografická soutěž. Vítězové vždy odchází s velmi pěknými cenami. Rovněž této soutěže se již někteří členové se svými příspěvky účastnili.

V současné době klub každoročně pořádá pro své členy tyto akce. Na jaře jsou to lomy kde každoročně pořádáme výlet spojený s potápěním na různých lokalitách České republiky. Dále většinou na podzim Chorvatsko či Itálie. Poslední akce kde se může zůčastnit i veřejnost je Zimní plavání na řece Ohři ,tato akce bývá vždy těsně před vánoci.

Sídlo klubu je  (od roku 1996) v ulici Palackého 8, v Chebu (sklepní prostory bývalého Školského úřadu v Chebu) a má celkem 47 členů.

Velké poděkování patří městu Cheb které nás podporuje v naší činnosti. 

TOPlist